Toezichthouder milieu – koen. – Sittard

koen.

Wat jij doet

 • Behandelen van klachten en handhavingsverzoeken met betrekking tot milieuaspecten.
 • Uitvoeren van controles en inspecties op verschillende milieugebieden, waaronder geluid, energie, lucht, afval, lozingen en natuur.
 • Beoordelen van de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van milieu.
 • Opstellen van rapportages en adviezen gebaseerd op uitgevoerde controles en inspecties.
 • Onderhouden van contacten met externe partijen, zoals bedrijven, gemeenten en andere handhavingsinstanties.
 • Bijdragen aan projecten op het gebied van milieuhandhaving, waarbij multidisciplinaire samenwerking essentieel is.
 • Adviseren van bedrijven en instellingen over milieuregelgeving en mogelijke verbetermaatregelen.
 • Toezien op de naleving van vergunningsvoorwaarden en, indien nodig, handhavingsmaatregelen treffen.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: