GZ-psycholoog Arbeid (ZZP / Loondienst) – Matchpartner Werving en Selectie – Sittard

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever isgespecialiseerd in arbeidsgerichte interventies met blijvendresultaat. Werknemers kunnen in veel gevallen vitaal weer de eigenwerkzaamheden opnemen. Indien dit niet mogelijk is, wordtde begeleiding gericht op het maken van nieuwe keuzes die eensuccesvolle terugkeer op de arbeidsmarkt mogelijkmaken.

Bedrijfscultuur

Decultuur kan omschreven worden als informeel, praktisch endoelgericht, maar altijd gevoed door onderzoek en kennis,werkervaring en ambacht. Het betreft een landelijk opererendeorganisatie.

Functieomschrijving

Voor een organisatie in de regio Sittard zijn wij opzoek naar een GZ-psycholoog, die regie voert in debehandeltrajecten van werknemers die zich ziek gemeld hebben metpsychische klachten. 

De cliëntenkomen vooral van een opdrachtgever. Hoewel veel verzuim veroorzaaktwordt door somatische klachten, speelt gedrag, de omgang-met, eenniet geringe rol. Vaak is er sprake van angstklachten, depressie entrauma.

Voor deze vacature zoeken weeen GZ-psycholoog Arbeid die cliënten spreekt, diagnosticeerten supervisie van de behandeling biedt, naast:

  • Het opstellen van behandelplannen en het uitvoerenvan behandelingen, in goed overleg met verwijzers enopdrachtgevers;
  • Input geven aan verdereprofessionaliteitsbevordering;
  • Een actievedeelname aan collegiale overleggen.

Tevens kan de GZ-psycholoog Arbeid zich bezig gaanhouden met gespecialiseerde, individueletrajecten.

Functie-eisen

Wijzoeken een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, die bij voorkeurervaring heeft met cognitieve gedragstherapie (VCGT)en belangstelling voor vraagstukken op het gebied van arbeiden gezondheid.

Arbeidsvoorwaarden
De werkzaamheden zijn zowel parttime als fulltimeuit te voeren, en zowel in loondienst als freelance.
Salaris conform CAO GGZ, schaal 65.

Lees hier meer

Deel deze vacature: