Werkgeversadviseur Jongeren (32 tot 36 uur) – Gemeente Sittard-Geleen – Sittard

Gemeente Sittard-Geleen

 Werkgeversadviseur Jongeren (32 tot 36 uur p/w)

Ben jij die persoon die op een proactieve manier kansen op de arbeidsmarkt creëert voor kwetsbare jongeren? ?

Dan zoeken wij jou!

Als Werkgeversadviseur Jongeren creëer je kansen voor jongeren die het vaak niet op eigen kracht lukt om werk te vinden. Maar ook jongeren waarvoor het behalen van een startkwalificatie geen haalbaar doel is bijvoorbeeld vanwege sociale problematieken, een niet-kansrijke opleidingsrichting, een beperking of chronische ziekte of een niet-westerse migratieachtergrond. Jongeren die op dat moment nog schoolgaand zijn in het VSO-, PrO-, entree- en MBO-onderwijs.

Om een sluitende aanpak voor (bijna) schoolverlaters te bewerkstelligen acquireer jij in samenwerking met het onderwijs op een actieve manier naar een passende stageplek, werkervaringsplek, oriëntatieplek of baan bij een werkgever. Duurzaamheid van een plaatsing staat hierbij centraal om te komen tot een soepele overgang waarvoor jij voorzieningen als jobcoaching, werkplekaanpassingen en financiële ondersteuning kunt aanbieden.

Je bent onderdeel van het Werkgevers Servicepunt (WSP) Westelijke Mijnstreek maar voornamelijk fysiek aanwezig op de onderwijslocaties en onderweg naar werkgevers. Tevens heb je een goede samenwerking met het Jongerenloket waarbij de Jongerenconsulenten de “linking-pin” zijn tussen de jongere en het onderwijs als zijnde regiehouder op het plan van aanpak en daarmee op alle leefgebieden.

Als Werkgeversadviseur Jongeren bij de gemeente Sittard-Geleen zijn dit je werkzaamheden:

 • Resultaatgerichte acquisitie bij werkgevers voor stage- of werkplekken, specifiek voor jongeren die een duurzame arbeidsbeperking hebben; jongeren die zijn uitgevallen in het onderwijs zonder startkwalificatie; scholieren die vanuit speciaal onderwijs uitstromen met uitstroomprofiel werk;
 • Verbinding zoeken met de vindpaatsen van jongeren;
 • Aanbodgerichte werkgeversbenadering met als resultaat het plaatsen van een jongeren in het reguliere bedrijfsleven;
 • Het zorgdragen voor maatwerkgericht inzetten van instrumenten/ voorzieningen;
 • Naadloze afstemming met collega Werkgeversadviseurs van het Werkgevers Servicepunt en het Jongerenloket;
 • Adviseert werkgevers over MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), Social Return en de Banenafspraak;
 • Voert overige, ondersteunende taken uit t.b.v. het Werkgevers Servicepunt Westelijke Mijnstreek.
 • Wat zijn jouw talenten?

 • Je bent flexibel en initiatiefrijk: je denkt vanuit mogelijkheden in plaats van problemen, en durft waar nodig buiten de lijntjes te kleuren;
 • Je sluit aan bij de denk- en leefwereld van jongeren en maakt
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: