Regisseur inburgering (minimaal 28 uur) – Gemeente Sittard-Geleen – Sittard

Gemeente Sittard-Geleen

Heb jij affiniteit met statushouders en ben jij in staat om iemand met de juiste begeleiding een plek in de Nederlandse maatschappij te laten innemen?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in gegaan. Gemeenten hebben hiermee een regierol gekregen op de uitvoering van deze wet. Dit betekent dat we inburgeraars vanaf de start tot aan het einde van de inburgering begeleiden bij activiteiten gericht op de Nederlandse taal en participatie. Het ultieme doel is toeleiding naar betaald werk. 

Inburgering valt onder het brede Sociaal Domein. Dit betekent dat er overlap is met de Participatiewet en dat er een link is met de terreinen Jeugd en WMO.

Wat wordt concreet jouw uitdaging?

Als Regisseur inburgering ben je verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Wet inburgering. Met iedere inburgeraar stellen we een op maat gesneden traject op zodat zijn ontwikkelpotentieel optimaal wordt aangesproken. Dit verlangt een intensieve samenwerking met de inburgeraar en samenwerkingspartners. 

Concreet behoren de volgende werkzaamheden tot jouw takenpakket:

-Jij bent vanuit de gemeente het centrale aanspreekpunt voor de inburgeraar en zijn of haar gezin;

-Met de informatie uit de Brede intake stel je samen met de inburgeraar het Plan inburgering en Participatie (PIP) op. Dit plan is de leidraad voor het gehele inburgeringstraject (gemiddelde doorlooptijd van drie jaar) en omvat de afspraken en doelen waaraan gewerkt gaat worden; 

-Je houdt (over)zicht op alle inhoudelijke processen die er spelen en treedt verbindend op; 

-Je bewaakt de voortgang van de inburgeraar, je signaleert en ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen;

-Je rapporteert over de gemaakte afspraken en inzichten en zorgt voor een goede registratie.

Wat zijn jouw talenten?

Als professional zet je graag je kennis en talenten in. En je neemt verantwoordelijkheid voor je deskundigheid en resultaten. Dit doe je vanzelfsprekend niet alleen, maar samen met je collega’s. Je kent je kwaliteiten én beperkingen en stelt jezelf continu de vraag: waar en hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn? Daarnaast:

-beschik je over een relevant HBO- diploma; 

-beschik je over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

-heb je kennis van de nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet (of bent bereid je die eigen te maken);

-heb je kennis, ervaring en affiniteit met de doelgroep statushouders;

-ben je een echte regisseur en in staat om overzicht te houden in vaak complexe situaties;

-toon je initiatief, lef en werk je oplossingsgericht;

-ben je een teamspeler. 

Hoe maken wij jou blij?

Kies jij voor Sittard-Geleen? Dan…

 • Kom je terecht in een informele en open werkcultuur.
 • Ontdek je dat een gemeente helemaal niet hiërarchisch hoeft te zijn. Wij houden namelijk van korte lijnen.
 • Krijg je de kans om een maatschappelijke bijdrage te leveren.
 • Kies je voor vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief.
 • Ontdek je onze ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Weet je dat er brede doorgroeimogelijkheden zijn als je in de toekomst eens iets anders wilt.
 • En uiteraard bieden wij jou een goed pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Om te beginnen een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar tussen de 28 tot 36 uur per week, met een salaris van maximaal € 4.752,= bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (36 uur, schaal 9). Afhankelijk van opleiding en ervaring kan er gestart worden in de aanloopschaal. 
 • Vidar

  Als Regisseur Inburgering werk je binnen team Ontwikkeling, specifiek in de unit Intake en Diagnose. Team Ontwikkeling is één van de teams die deel uitmaken van Vidar. Vidar is de naam voor de sociale diensten van de gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, van het leerwerkbedrijf Vixia BV en van WSP Westelijke Mijnstreek. Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen bij Vidar terecht voor het vinden van werk, ontwikkelen van vaardigheden en ondersteuning bij inkomen. Ons motto is: “Werk voorop, kansen voor iedereen.” Wij geloven dat iedereen talenten en capaciteiten heeft en vinden dat iedereen recht heeft op werk.

  Vidar biedt een geïntegreerde dienstverlening aan, voor zowel de Participatiewet-doelgroep als de Sw-doelgroep waarbinnen medewerkers het beste kunnen gedijen. Zij die een sterke behoefte hebben aan een vaste structuur en begeleiding bieden we een veilige, passende en uitdagende werkomgeving.

  Vidar is onderdeel van de gemeente Sittard-Geleen en bestaat uit 4 teams die elk integraal aangestuurd worden door een teammanager: Team Ontwikkeling, team Uitkeringen, team Productie en Diensten en team Ondersteuning. De formatie van Vidar bedraagt ruim 200 fte, waarvan zo’n 70 fte bij team Ontwikkeling.

  Wil jij onze nieuwe collega worden?

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: