Beleidsadviseur KAI Onderwijs – Regio Brabant – Koraal – Sittard

Koraal

Koraal is een zorg- en onderwijsorganisatie met locaties binnen Limburg en Brabant. We bieden zorg, begeleiding en onderwijs aan onze cliënten en leerlingen. Het gespecialiseerd onderwijs voor de leerlingen wordt verzorgd via de scholen van Koraal Onderwijs. De afdeling Kwaliteit, Audit & Inspectie (KAI) ondersteunt en begeleidt Koraal Onderwijs – en daarmee directie en schoolleiders – bij het verder versterken van het onderwijs.

Voor team KAI zijn we op zoek naar een ervaren Beleidsadviseur KAI Onderwijs (28 – 32 u/w) om ons team te komen versterken. Samen met de andere beleidsadviseurs KAI-Onderwijs en de auditoren ondersteun en begeleid je de scholen en directie.


Over de functie

Als Beleidsadviseur KAI Onderwijs ben je een cruciale schakel in het waarborgen van onderwijskwaliteit, het stimuleren van innovatie en het in kaart brengen van toekomstrichtingen voor onze scholen.

 • Je bent medeverantwoordelijk voor het formuleren en implementeren van beleid op het gebied van onderwijskwaliteit en innovatie. Je volgt en analyseert resultaten, waarbij je continue streeft naar verbetering en vernieuwing.
 • Je fungeert als sparringpartner voor regiodirecteuren en schoolleiders waarbij je op alle niveaus meedenkt en adviseert. Je inspireert, faciliteert, spiegelt en confronteert om gezamenlijk doelen te realiseren.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van diverse beleidsmatige documenten, waaronder jaarverslagen en regioplannen.
 • Je ondersteunt waar nodig de schoolleiders bij de analyse van onderwijskundige vraagstukken, het opstellen van verbeterplannen en organiseert ondersteuning, coaching en begeleiding bij verbeter-/ontwikkel- en innovatietrajecten.
 • Je adviseert de regiodirecteuren en de schoolleiders bij het te voeren kwaliteitsbeleid en ondersteunt de schoolleiders bij het op orde brengen en houden van de basiskwaliteit en ontwikkelingen. Dit doe je samen met de stafmedewerkers Kwaliteit Onderwijs en de auditoren.
 • Je neemt deel aan overleggen binnen en buiten Koraal, waarbij je zaken weet te verbinden aan de andere organisatieonderdelen van Koraal. Je stemt af en zoekt de samenwerking op met collega’s binnen en buiten de regio.

 • Over team KAI (Kwaliteit, Audit & Inspectie)

  Als Beleidsadviseur Onderwijs ben je onderdeel van Kwaliteit, Audit & Inspectie (KAI) binnen de afdeling Interne Dienstverlening van Koraal. Je rapporteert aan de manager KAI. Specifiek voor Koraal Onderwijs werk je vanuit team KAI samen met drie andere beleidsadviseurs KAI onderwijs en twee auditoren. Daarnaast maak je uiteraard deel uit van het brede team KAI waarbij je ook samenwerkt met de andere beleidsadviseurs, de klachtenfunctionaris en de calamiteitenonderzoekers.

  Je werkt vanuit deze basis voor Koraal Onderwijs en bent lid van het klantteam van Koraal Onderwijs, waarin verschillende vakgebieden vertegenwoordigd zijn zoals HR, financiën, communicatie en ICT. Samen adviseren en ondersteunen jullie de regiodirecteuren op onderwijsgebied. Je werkgebied bevindt zich in Brabant.


  Over Koraal Onderwijs

  Koraal Onderwijs bestaat uit negentien scholen voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), verspreid over Brabant. We bieden gespecialiseerd onderwijs aan ruim 2400 leerlingen van ongeveer 4 tot 22 jaar. Een deel van deze leerlingen krijgen bovendien zorg en begeleiding vanuit instellingen voor (gespecialiseerde) jeugdzorg.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: