Asset / Maintenance Engineer (Dutch speaking only) – Yacht – Geleen

  • Geleen

Yacht

Doel van de functie

Het opstellen en implementeren van het detail jaarplan inclusief het budget voorstel om zo de

strategische jaar doelstellingen te kunnen behalen inclusief het continue verbeteren van het

jaarplan en ondersteunen van de uitvoeringsorganisatie.

Context van de functie

Sitech is de service provider van site en manufacturing services binnen de procesindustrie en

heeft de ambitie om marktleider te worden. De services die Sitech verleent aan zijn klanten zal

functioneel van ‘world-class’ niveau moeten zijn en blijven om de doelstellingen van de klanten

te blijven realiseren.

De klanten van Sitech hebben elk haar eigen standaards en werkwijzen en door een sterke

mondiale concurrentie staan de resultaten van onze klanten onder druk. Naast maximalisering

van synergie op de Site is er een meer dan normale druk op kosten.

Sitech Maintenance & Turnarounds heeft een strategie vastgesteld waarbij Functional

Excellence, toegevoegde waarde en klantenbestand allen moeten groeien. Deze doelstellingen

zijn vertaald naar de succesfactoren voor efficiëntie & discipline, expertise & innovatie en

relatie management & informatie.

Om concurrerend te kunnen blijven en tegelijkertijd haar competenties in onderhoud te kunnen

veiligstellen, moet het klantenbestand van Sitech zowel op de Site als daarbuiten, sterk

groeien. Daarvoor is relatie management en intensieve marktbewerking nodig.

De Asset Engineer is het technisch geweten van de plant en zal door de plant specifieke

kennis een belangrijke bijdrage leveren bij het continue optimaliseren van het jaarplan en zal

de technicians met deze kennis ondersteunen bij het oplossen van storingen.

Inhoud van de functie

1. De Asset Engineer is verantwoordelijk voor het continue verbeteren van het preventieve

jaarplan met inbreng van de plant specifieke kennis zodat de jaardoelstellingen op gebied

van technische beschikbaarheid, betrouwbaarheid, en kosten behaald worden.

2. De Asset Engineer is op de hoogte van de Sitech Maintenance & Turnaround strategie

alsmede het Maintenance Reference Plan en zal, gevraagd en ongevraagd, advies leveren

aan de Maintenance Manager en Reliability Engineer om de strategie te verbeteren.

3. De Asset Engineer stelt het Maintenance jaarplan op inclusief het budget en een indicatie

van benodigde resources en is samen met de uitvoering verantwoordelijk voor het

realiseren en optimaliseren van het jaarplan inclusief het budget alsmede wijzigingen aan

de Maintenance Manager voorstellen bij wijzigingen in het budget of doelstellingen.

4. De Asset Engineer levert ondersteuning aan de Reliability en Integrity Engineer, de

uitvoeringsorganisatie, turnaround organisatie en de improve organisatie met plant

specifieke kennis om hiermee tot betere oplossingen te komen en de kosten over de

levensduur van het equipment zo laag als mogelijk te houden. De Asset Engineer is de 2e

lijns support voor de uitvoeringsorganisatie en zal, indien noodzakelijk, de Technical

Support Engineers afroepen voor equipment specifieke kennis of voor complexere

vraagstukken dan wel capaciteitsgebrek.

5. De Asset Engineer draagt actief bij aan de ontwikkeling van de functionele strategie op

gebied van Asset Management, blijft op de hoogte van externe ontwikkelingen en innovatie

op het gebied van maintenance en zorgt ervoor dat de functionele strategie up-to-date blijft

om zo maximale waarde voor de klanten te leveren.

6. De Asset Engineer ondersteunt de Reliability Engineer bij het opstellen, reviewen en

challengen de turnaround scope en stoplijst.

b) Bevoegdheden

 Aansturen van Shop Staf en Technical Support Engineers verbonden aan

geaccordeerd Maintenance Reference Plan en budget om de vooropgestelde doelen te

bereiken.

 Interveniëren in alle activiteiten die invloed hebben op de doelstellingen op gebied van

veiligheid, reliability, kosten van de assets van zijn plantunit.

 Wijzigen van onderhoudsintervallen en laten aanpassen van de SAP Master Data en

Plant documentatie

 Accepteren namens de Maintenance Manager van plant modificaties uitgevoerd via het

Improve Plant Process.

c) Projecten en Speciale opdrachten

 n.v.t.

Complexiteit binnen de functie

 De veranderende koers van zowel klanten als Sitech op het gebied van maintenance

vereist een duidelijke verandering in klantbediening en dus gedrag van medewerkers.

Anders kijken naar techniek en anders omgaan met klanten, zonder te kort te doen aan

kwaliteit en betrouwbaarheid, blijkt een moeilijk te managen proces.

 De Asset Engineer is de kennisdrager van de plant specifieke kennis en zal daardoor

zowel bij storingen, scope bepaling, als wijzigingen aan de plant betrokken zijn om deze

kennis in te brengen. De Asset Engineer speelt hierdoor een cruciale rol in de vertaling

tussen plant, proces en techniek.

 De diversiteit van de installaties van Sitech klanten vereist de beheersing van een zeer

breed kennis en expertise gebied op onderhoud en voor de Asset Engineer daarnaast

diepgaande en specifieke kennis van de plant en processen.

Kennis- en opleidingsniveau

 HBO denk en werkniveau

 HBO opleiding in techniek

 VCA-VOL

 RCM II Participant

Vereiste ervaring

 Minimaal 5 jaar ervaring binnen Maintenance

 Minimaal 3 jaar maintenance ervaring binnen één plant

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: