Operatieassistent – TMI – Sittard

JobID = 1a0.07

Dit ziekenhuis beschikt in totaliteit over 21operatiekamers verdeeld over 2 locaties (Heerlen en Sittard). Deafdeling Operatiekamers biedt OK-faciliteiten, in de meest ruimebetekenis, aan alle voorkomende OK-specialismen, behoudenscardiochirurgie. Momenteel zijn we op zoek naar meerdereoperatieassistenten voor deze locatie, de vacature is voor 24-36uur per week. Over de functie en de afdeling Een sprekend voorbeeldvan een eigentijdse werkomgeving waar naast optimale zorg enaandacht voor de patiënt ook alle ruimte wordt geboden voorvoortdurende kwaliteitsverbetering, zowel op persoonlijk als oporganisatorisch vlak, vormt het OK-complex van deze organisatie.Met een modern gebouw en uitstekende faciliteiten en eeninnovatieve omgeving is fijn een bijdrage te leveren aan de zorgvoor de patiënt. Het OK-team is een jong en enthousiast team, datzich altijd voor de volle 100 procent inzet. Protocollering enkwaliteitsverbetering staan hoog in het vaandel. Er is bijvoorbeeldeen logistiek team dat een deel van de voorbereidingen voor eenoperatie treft en dat ook een deel van de praktische zaken voor enna de operatie voor zijn rekening neemt. Daarnaast is hetgeavanceerde afvalverwerkingssysteem erg handig: zowel medisch,niet medisch materiaal als het instrumentarium komen direct vanuitde OK op een centraal verzamelpunt terecht. Centres of excellenceHet ziekenhuis beschikt over specifieke expertise ten aanzien vanoncologie, obesitas (zwaarlijvigheid), neurocognitieve ziekten,mobiliteit en interstitiële longaandoeningen. Binnen elk van dezemedische speerpunten bouwen we verder aan een zogenoemd ‘centre ofexcellence’: een centrum met unieke kennis en/of vaardigheden inNederland, dat bij collega-artsen bekend is als hét centrum of éénvan de weinige centra met de meeste kennis op het specifiekeaandachtsgebied. Innovatie Men streeft continu naar toepasbarenieuwe ideeën, middelen, technieken, diensten en processen voor dezorg- en dienstverlening te ontwikkelen en succesvol in te voeren.Door innovatief te zijn, proberen ze de zorg voor patiënten teoptimaliseren. Jij: Bent gediplomeerd Operatieassistent; Kuntuitstekend in teamverband werken; Hebt affiniteit metkwaliteitsontwikkeling; Beschikt over goede communicatieveeigenschappen; Hebt een flexibele instelling en bent bereid om opdiverse locaties aan de slag te gaan. Wij bieden: Aantrekkelijkearbeidsvoorwaarden, waaronder een bovengemiddeld salaris; Demogelijkheid om als zzp’er te kiezen voor bevoorschotting ofwel jefactuur binnen één werkdag uitbetaald; Een dienstverband voorminimaal 24 uur per week; Een zeer dynamische functie; Eenleaseauto. #tmi

Lees meer…